Zorganizowana przez Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wraz z Izbą Pamiątek Regionalnych w Kórniku – Bninie, Domem Integracji Międzypokoleniowej, Burmistrzem Miasta i Gminy w Kórniku oraz Stowarzyszeniem „Grupa Historyczna KADR” wystawa z okazji 105. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego dobiegła końca. Wystawa miała charakter edukacyjny. Cele jakie nam przyświecały przy jej organizacji to:

  • Przywrócić pamięć o historii tamtych dni.
  • Przekazać tę historię młodemu pokoleniu.
  • Pokazać działalność naszego Koła TPPW 1918/1919.

Czy ta wystawa spełniła swoje zadanie, czy sprostaliśmy temu wyzwaniu?

Niech wpisy dokonane w wyłożonej księdze pamiątkowej przekażą wrażenia odwiedzających tę wystawę.

„Serdecznie gratuluję twórcom Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Ponadto dziękuję w imieniu Zarządu Głównego oraz Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego władzom samorządowym a przede wszystkim społecznikom Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kórniku. Jestem bardzo zadowolony, iż są jeszcze ludzie, którzy niosą kaganek patriotyzmu a w szczególności dla młodzieży.
Życzę aby ta wystawa rozrastała się, aby móc pokazać, że wolność raz daną należy podtrzymywać właśnie poprzez takie działania”

Zarząd Główny i Okręgowy Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Prezydium Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

„Piękna, bardzo potrzebna wystawa! Na pewno rozbudzi poczucie dumy z bycia Polakiem, Wielkopolaninem i Kórniczaninem!. Dziś bardzo potrzeba takich działań budzących patriotyzm i poczucie tożsamości narodowej!”

Alicja S.

„Dziękujemy za pełną pasji opowieść o historii naszych przodków. Cieszymy się, że tak serdecznie opisał nam p. kustosz dzieje powstania i powstańców.”

Członkowie KS „Ogończyk”

„Dziękujemy organizatorom za wystawę.
Powinna „krążyć” chociażby po Wielkopolsce.”

Anna ŁW

„Dziękujemy za cudowną, pełną pasji i refleksji opowieść o historii naszych dziadków.”

Uczniowie kl. 6B SP w Robakowie

„Bardzo dziękujemy za ciekawą lekcję i przekazane cenne wiadomości. Historia stała się dla nas jeszcze bliższa.”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

„DZIĘKUJEMY”

najlepsza klasa (humanistyczna) 2A LO
Zespół Szkół Kórnik

„DZIĘKUJEMY”

Młodzieżowa i Dziecięca Drużyna Pożarnicza
Ochotnicza Straż Pożarna Radzewo

Pragniemy bardzo podziękować Panu Burmistrzowi Przemysławowi Pacholskiemu za objęcie tej wystawy Patronatem, Panu Robertowi Jankowskiemu Kierownikowi Wydziału Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych (DIM) oraz pracownikom za udzieloną wszelką pomoc przy jej organizacji, wszystkim którzy udostępnili na czas wystawy swoje rodzinne pamiątki i zbiory z okresu Powstania.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym naszą wystawę, szczególne podziękowania należą się Dyrekcjom i Gronu Pedagogicznemu z naszych szkół za pokazanie tej wystawy powierzonym ich opiece uczniom.

Mamy nadzieję, że ta wystawa przybliżyła zwiedzającym historię naszych Kórnickich Powstańców. Może też zachęci, szczególnie młodzież, by poprzez pracę w naszym Kole, kultywowała pamięć o tamtych dniach i przekazywała ją kolejnym pokoleniom.

Zarząd Kórnickiego Koła
TPPW 1918/1919