Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Koło w Kórniku
pl. Powstańców Wielkopolskich 13
62-035 Kórnik
tel. 667 936 837
e-mail: kornik@tppw.pl