Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zostało utworzone 30 stycznia 1989 roku w Poznaniu. Celem zawiązania Towarzystwa była potrzeba społeczna oraz oczekiwania żyjących jeszcze wówczas powstańców. Towarzystwo wzięło na siebie obowiązek kultywowania dorobku Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 po istniejących od 1921 roku rozmaitych towarzystwach powstańczych, których działalność została zakończona w 1980 roku poprzez połączenie ich w Krajową Komisję Weteranów Powstania Wielkopolskiego przy Zarządzie Głównym Okręgu ZBoWiD w Poznaniu.

Głównym zadaniem Towarzystwa jest krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Towarzystwo zajmuje się także popularyzowaniem wśród młodego pokolenia wartości, które przyświecały bohaterskim czynom powstańców. W 1995 roku ukazał się pierwszy numer rocznika oświatowo-historycznego „Powstaniec Wielkopolski”, a od 2005 roku wydawane są „Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”, w 2018 roku światło dzienne ujrzała „Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego”, natomiast 16 grudnia 1996 roku ustanowiona została Nagroda Honorowa Towarzystwa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Drugą formą honorowania działalności na rzecz upamiętniania Powstania jest Złota i Srebrna Honorowa Odznaka „Wierni Tradycji”. Od 2004 roku TPPW 1918/1919 posiada status organizacji pożytku publicznego, na rzecz której można odpisać 1% podatku przy rozliczeniu rocznym PIT.

Zarząd Koła w Kórniku

Prezes: Dorota Przybylska
Zastępca: Wojciech Zimniak
Sekretarz: Piotr Guzik
Skarbnik: Iwona Zielazek
Członek: Marcin Nowak
Członek: Kazimierz Krawiarz
Członek: Wanda Rajkowska

Zarząd Główny

Prezes: Tadeusz Musiał
W-ce Prezes i skarbnik: Janusz Sałata
Sekretarz: Piotr Wojtczak

ul. Piekary 17 (VIII p.)
61-823 Poznań
tel. 61 857 33 85

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego

Prezes: Wawrzyniec Wierzejewski

ul. Piekary 17 (VIII p.)
61-823 Poznań
tel. 501 736 199