Członkowie Zarządu będą pełnić dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 11:00 – 13:00 w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku. Pierwszy dyżur 5 maja 2022 r.