Koło TPPW w Kórniku organizuje wyjazd do kina na film pt. „Zwycięstwo-Powstanie Wielkopolskie 1918/19”. Zgłoszenia w terminie do 5 maja . Wyjazd w dniu 14 maja o godz. 1430 z parkingu przy domu parafialnym. Zgłoszenia sms-em na numer telefonu 667936837 Piotr Guzik lub u Pani Wandy Rajkowskiej. Przy zgłoszeniu proszę podać numer PESEL niezbędny do ubezpieczenia.

Wyjazd jest bezpłatny

Zapraszamy członków i sympatyków.