Informujemy, iż od 8 lipca do końca sierpnia 2022 r. wprowadzamy wakacyjną przerwę w pełnieniu dyżurów w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku.