Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (KTPPW) oraz Kórnicko-Bnińska Izba Pamiątek Regionalnych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik oraz Domu Integracji Międzypokoleniowej zorganizowały wystawę edukacyjną pamiątek związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Na uroczystość przybyli: Jerzy Lechnerowski – radny Sejmiku Wielkopolskiego, Adam Lewandowski – przewodniczący Rady Miasta i Gminy, Przemysław Pacholski – Burmistrz Miasta i Gminy, Bronisław Dominiak – wiceburmistrz, Marek Baranowski – prezes KBBK. Phm. Piotr Pers reprezentował ZG Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp. oraz Komisję Historyczną Chorągwi Wlkp. ZHP. Na otwarcie wystawy przybył ks. Karol Juśkiewicz, proboszcz parafii w Bninie, członkowie Koła TPPW w Kórniku oraz liczni goście.

Na planszach wystawowych pokazano:

  • Dowódców Powstania Wielkopolskiego, generała Stanisława Taczaka i Józefa Dowbor Muśnickigo, dowódców Kompanii Kórnickiej: Sylwestra Gawrycha, Mariana Jarosława „Brochwicz Trawińskigo, Stanisława Celichowskiego, Stanisława Pohla i Józefa Króla.
  • Sylwetki Kórnickich i Bnińskich Powstańców poprzez prezentację ich dokumentów i zdjęć. Należy ich wymienić, są to: Kazimierz Finke, Jan i Władysław Kościańscy, Edward Pohl, Józef Pohl, Stanisław Pohl, Adam Pohl, Jan Pohl, Marian Pohl, Jan Pelczyński, Stanisław Szylf, Jan Hantkiewicz, Marian Matelski, Piotr Rauk, Wacław Pawłowicz, Stefan Turno, Wacław Urbanowski, Jan Jaskuła, Jan Świejkowski, Kazimierz Nowak, Ludwik Paluszkiewicz, Wincenty Szymkowski, Stefan Kubiak, Wincenty i Bernarda Flensowie. Wcześniej KPPW ustaliło, że w działaniach powstańczych uczestniczyło około 360 osób.
  • Dokonania i rezultaty pracy kórnickiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
  • Reportaże z organizowanych wycieczek szlakami Powstania Wielkopolskiego.

Wcześniej KPPW ustaliło, że w działaniach powstańczych uczestniczyło około 360 osób. W gablotach prezentowane są książki o Powstaniu Wielkopolskim. W Bibliotece Raczyńskich jest ich około 7 tysięcy. Księgozbiór IPR i KPPW jest skromniejszy, ale koncentruje się na książkach związanych z teatrem powstańczym w którym uczestniczyli Kórniccy i Bnińscy powstańcy.

Wśród specjalnych eksponatów są obrazy malowane przez Teresę Pohl Radowicz: kopia obrazu Jana Dziewiątkiewicza „Wymarsz Kompanii Kórnickiej, Hotel Victoria” podarowany przez Stefanię Ellmann, wnuczkę Leonarda, „Jan i Konstancja Pohlowie” oraz „Rozmowa harcerza z weteranem powstania styczniowego”.
Wystawę wzbogaciły eksponaty z archiwum stowarzyszenia „Grupa Historyczna Kadr” Kingi i Macieja Flensów z Dziećmierowa, z których najcenniejszym jest mundur z czapką powstańczą.
Unikalnym eksponatem uczestniczącym w Powstaniu Wielkopolskim są nosze powstańcze, zachowane w rodzinie Niemierów a podarowane Izbie Pamiątek Regionalnych przez Marię i Zbigniewa Ziętów.

Pracę KPPW w Kórniku dokumentują kroniki prowadzone od powstania koła 29 stycznia 2009 roku. Z okazji wystawy przygotowano okolicznościowy folder, który opracował Piotr Guzik, członek Zarządu Koła.

W wernisażu wystawy wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ze Szczodrzykowa pod kierunkiem Beaty Pawłowicz. jako „Grupa Historyczna”. Piotr Guzik przedstawił powstańczą prezentację multimedialną, a Panie w historycznych strojach z „Grupy Historycznej Kadr” częstowały gości dobrodziejstwami kulinarnymi.

Wystawę można oglądać w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ratuszu w Bninie od dnia 27.11.2023 do dnia 31.01.2024 we wtorki i środy od 9:00 do 15:00, a także w soboty 9.12.2023 i 20.01.2024 od 10:00 do 14:00. W pozostałe dni wystawa dostępna jest dla grup zorganizowanych po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 515 229 684. Przerwa świąteczna w wystawie od 24.12.2023 do 6.01.2024 r.

Kazimierz Krawiarz