Dnia 25 listopada 2023 r. w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku zebrali się członkowie Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i zaproszeni goście: Antoni Kalisz – wicestarosta, Bronisław Dominiak – wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Piotr Stachecki – przedstawiciel ZG TPPWlkp., Katarzyna Woźniak – wice dyrektorka Biblioteki Kórnickiej PAN, delegacja Koła TPPWlkp w Kleszczewie z siedzibą w Tulcach z przewodniczącą Haliną Kowalewską, Wanda Szymczak i Zofia Kubisiak.

Otwarcia uroczystości dokonała uczennica Zofia Błaszak pieśnią powstańczą. Dorota Przybylska prezeska Koła TPPWlkp., powitała gości, wszystkich przybyłych i wygłosiła krótką gawędę na temat Powstania Wielkopolskiego. Następnie wręczyła legitymacje członkowskie TPPWlkp. Elżbiecie i Stanisławowi Pieniężnym.

Wieczór był poświęcony udziałowi i zasługom rodziny Pohlów w Powstaniu Wielkopolskim, z której pięciu synów było powstańcami, a Stanisław Pohl 17 stycznia 1919 r. poległ pod Łomnicą. Multimedialną prelekcję przedstawił Roman i jego żona Iwona Pohl. Roman Pohl popisał się recytacjami patriotycznych wierszy kultywowanych w rodzinie Pohlów. Powstańcza Saga Rodziny Pohlów przeplatana była występami chóru dziewczęcego „Viva la Musica” pod dyrekcją Lidii Jakubowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Chór wykonał następujące pieśni: „Gdy szedłem raz od warty”, „Ostatni mazur”, ‘O mój rozmarynie”.

Marcin Nowak zaprezentował film pt. „Kobiety Powstania Wielkopolskiego – Marianna od Powstańców” w którym występowali: Edward, Roman i Paweł Pohlowie, Jarosław Łuczak, Magdalena Biniaś-Szkopek, Kazimierz Krawiarz, Piotr Grzelczak. Film ten był realizowany w Kórniku przez TVP.

Po części artystycznej Bronisław Dominiak pogratulował występu członkom rodziny Pohlów, aranżacji sali, podziękował występu chórowi i dyrygentce Lidii Jakubowskiej. Dorocie Przybylskiej wręczył bukiet kwiatów. Głos zabrała również Katarzyna Woźniak, która w ciepłych słowach podziękowała za podtrzymywanie tradycji i pielęgnowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kórniku.

Na zakończenie uroczystości chór wykonał Rotę. Piotr Guzik zachęcił wszystkich obecnych do zwiedzania wystawy poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu w Izbie Pamiątek Regionalnych w Kórniku-Bninie. Poinformował też o terminach dostępu do wystawy .

Organizatorzy spotkania w ramach podziękowania wykonawcom przygotowali okolicznościowe upominki podane w torbie z logo Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Kazimierz Krawiarz