Dnia 6 października członkowie i sympatycy TPPW w Kórniku uczestniczyli w wycieczce „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” .Razem z nami w wycieczce wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. „Powstańców Wielkopolskich” z Robakowa oraz Szkoły Podstawowej im. „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” z Kamionek wraz ze swoimi opiekunami.
Przewodnikiem naszym był pan Marek Kaczmarek, który już podczas naszego podróżowania wprowadzał nas w historię związaną z Powstaniem Wielkopolskim oraz miejscowościami, które były celem naszej wycieczki.
Nasz powstańczy szlak rozpoczęliśmy od cmentarza w Mogilnie, gdzie na grobach poległych powstańców złożyliśmy wiązankę kwiatów oraz zapaliliśmy znicze. Następnie udaliśmy się na mogileński rynek pod pomnik Powstańca Wielkopolskiego, gdzie również złożyliśmy wiązankę kwiatów. Kolejnym etapem naszej wycieczki było Trzemeszno, tam na cmentarzu uczciliśmy pamięć poległych powstańców składając wiązankę kwiatów i zapalone znicze.
Przez cały czas słuchaliśmy niezwykle ciekawych historii związanych z odwiedzanymi miejscami. Dowiedzieliśmy się że zdjęcie z przysięgi trzemeszańskich powstańców na rynku w Trzemesznie zostało wykonane przez pana Wojciecha Niemiera – powstańca z Bnina, który został rozstrzelany 20 października 1939 na kórnickim rynku. Z Trzemeszna, w drodze do Pobiedzisk, zatrzymaliśmy się w Dziekanowicach na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego zapoznając się z historią początków Państwa Polskiego. Na wyspie na jeziorze Lednickim mogliśmy zobaczyć ruiny palatium z X wieku, związane z okresem panowania Mieszka I.
Po obiedzie i krótkim odpoczynku udaliśmy się do Pobiedzisk, ostatniego miejsca na trasie naszej wycieczki. Pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożyliśmy wiązankę kwiatów i znicze. Zaopatrzeni w pyszne pączki z miejscowej cukierni udaliśmy się w drogę powrotną do domu.
Kończąc naszą kolejną wycieczkę po powstańczym szlaku Pani Prezes Dorota Przybylska serdecznie podziękowała wszystkim uczestnikom, szczególnie zaś panu Markowi Kaczmarkowi za interesujące opowieści oraz panu kierowcy autokaru z firmy „Wierzbak” Szkoła Jazdy s.c z Poznania za bezpieczną jazdę.
Pełni niezapomnianych wrażeń przy pięknej pogodzie, która towarzyszyła nam przez cały dzień wróciliśmy do Kórnika.
Wycieczka dofinansowana była ze środków Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.