„Polski Jesteśmy Warci” pod takim hasłem Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Kórniku zorganizowało I Spotkanie Rodzin Powstańczych, które odbyło się w Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku 19 listopada 2022 r. Jest to nowy cykl spotkań, mający na celu kultywowanie pamięci o tym wiekopomnym wydarzeniu, jakim było Powstanie Wielkopolskie.
Spotkanie rozpoczął występ Lenki Wieczorek, piosenką „Co to jest niepodległość”.
Prezes Koła, pani Dorota Przybylska, powitała uczestników spotkania: członków i sympatyków Koła, młodzież szkolną oraz zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Bronisława Dominiaka, Przewodniczącego Rady Adama Lewandowskiego, Radnego Sejmiku Wielkopolskiego Jerzego Lechnerowskiego oraz zaprzyjaźnionych z naszym Kołem przedstawicieli kół ze Środy Wlkp. p. Marię Mielcarzewicz, Kleszczewa p. Halinę Kowalewską, Poznania Piotra Stacheckiego oraz Mieszkowa p. Wojciecha Koterbę.
Z prezentacją miejsc pamięci, poświęconych Powstańcom Wielkopolskim z terenu Kórnika i Bnina, wystąpił sekretarz koła p. Piotr Guzik. Przedstawił sylwetki tych powstańców, którzy polegli w walkach pod Łomnicą w dniach 11–17 stycznia 1919 r. i spoczywają na bnińskim oraz kórnickim cmentarzu.

W przerwach pomiędzy prezentacją poszczególnych miejsc i postaci, wspólnie z chórem „Viva La Musica” pod dyrekcją p. Lidii Jakubowskiej, uczestniczący w spotkaniu śpiewali pieśni patriotyczne. Solowymi występami zachwycili wszystkich: Lenka Wieczorek, Zuzanna Raźniewska, Natasza Kubot, Zofia Błaszak i Dominik Piekarski.
Część oficjalną zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”. Spotkanie zakończyło się przy kawie i ciastku, gdzie zdecydowanie wszyscy wyrażali się pozytywnie o tej uroczystości, prosząc o kontynuację tego typu spotkań w przyszłości.