Poszukujemy rodzin niżej wymienionych powstańców wielkopolskich spoczywających na kórnickim cmentarzu. Według informacji zawartej w wyszukiwarce cmentarnej cmentarza kórnickiego (stan z sierpnia 2020) groby te wykazują brak opłat na dalsze ich utrzymanie.

Nazwisko i Imię PowstańcaData urodzeniaData zgonuLokalizacja grobu
Kościelski Czesławur. 1891zm. 1952Sektor 8 Rząd 11 Miejsce 11
Król Jan22.06.189802.01.1965Sektor 9 Rząd 22 Miejsce 26
Laube Jan17.01.190008.06.1948Sektor 1 Rząd 20 Miejsce 16
Laube Franciszek17.01.187428.05.1948Sektor 1 Rząd 20 Miejsce 18
Paluszkiewicz Jan12.12.188806.06.1955Sektor 1 SKOPANY
Świejkowski Jan18.06.188826.03.1979Sektor 2 Rząd 8 Miejsce 15
Kubacki Jan18.10.188527.01.1953Sektor 5 Rząd 11 Miejsce 24
Dreczkowski Leonard30.10.187413.02.1966Sektor 2 Rząd 14 Miejsce 12
Szkudlarski Stanisław17.10.187713.11.1942Sektor 9 Rząd 1 Miejsce 4

Prosimy o zgłaszanie się rodzin tych powstańców w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r. Po tym terminie Zarząd Koła TPPW Kórniku wspólnie z ks. Proboszczem Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku podejmie stosowne kroki zmierzające do innej formy uhonorowania tych powstańców.

Telefony kontaktowe:
Prezes Koła TPPW w Kórniku – 606 821 000
Sekretarz Koła TPPW w Kórniku – 667 936 837
Parafia Kórnik – 515 371 910

Adresy e-mail
Koło TPPW w Kórniku kornik@tppw.pl
Parafia Wszystkich Świętych w Kórniku biuro@parafiawszystkich.pl