Zarząd Koła TPPW w Kórniku zwraca się z prośbą do rodzin powstańców wielkopolskich o przekazywanie biogramów powstańców według poniższego wzoru.

Biogram Powstańca

 1. Imię (imiona) i Nazwisko
 2. Dokładna data i miejsce urodzenia
 3. Imię i zawód ojca
 4. Imię i nazwisko rodowe matki, zawód matki
 5. Data ślubu rodziców powstańca
 6. Rodzeństwo powstańca
 7. Wykształcenie zawodowe i wojskowe
 8. Udział w pracy niepodległościowej 1914 – 1918 jak najbardziej szczegółowo
 9. Udział w Powstaniu Wielkopolskim – szczegółowo
 10. Działalność o utrwalenie niepodległości 1918 – 1921
 11. Działalność zawodowa i społeczna w latach 1921 -1939, 1939 – 1945, po roku 1945 – szczegółowo
 12. Dokładna data i miejsce śmierci, miejsce pochówku
 13. Odznaczenia (skany dokumentów, nr legitymacji, decyzja i data nadania odznaczenia).
 14. Imię i nazwisko rodowe małżonki zawód, data i miejsce ślubu
 15. Dzieci z tego małżeństwa, w przypadku kobiet nazwisko po ślubie
 16. Wykaz dokumentów