Wczesnym rankiem 28 grudnia 2023 r. wyruszyła z Poznania bardzo liczna grupa Wielkopolan do Warszawy, by tam przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożyć hołd Powstańcom Wielkopolskim w 105. rocznicę zwycięskiego wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tej grupie znalazła się również czteroosobowa delegacja Kórnickiego Koła TPPW 1918/1919.

Po przyjeździe do Warszawy uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Archikatedrze Warszawskiej z udziałem władz województwa Wielkopolskiego. Msza św. sprawowana była z asystą wojskową przy udziale Sztandaru Wojska Polskiego i wielu innych pocztach sztandarowych, przybyłych na tą uroczystość. W intencji Powstańców Wielkopolskich mszę św. celebrował biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.

bp Michał Janocha. Po mszy św. i uformowaniu pochodu w radosnym nastroju wyruszyliśmy ulicami Warszawy (Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście) na Plac Piłsudskiego przed Grób Nieznanego Żołnierza. Pochód prowadziła Reprezentacyjna Orkiestra Sił Powietrznych z Poznania, która towarzyszyła podczas wszystkich uroczystości. Ulice warszawskie oraz Grób Nieznanego Żołnierza zostały po raz pierwszy ozdobione flagami powstańczymi i emblematami kojarzonymi z okresem Powstania Wielkopolskiego (trzykrotnie uczestniczyłem w tych uroczystościach i takiego przybrania nigdy nie było). Przed Grobem Nieznanego Żołnierza głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Przemawiając do zebranych powiedział między innymi:

„Przyjeżdżamy co roku do Warszawy, żeby zwrócić uwagę nie tylko na to, że Powstanie Wielkopolskie było zwycięskie, ale też jak wiele dobrego przyniosło odradzającej się ojczyźnie. Chcemy świadomość o powstaniu rozpowszechniać nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju. I będziemy to konsekwentnie rok po roku dalej czynić. To dla nas wielka radość być w Warszawie, razem, w ramach wielkiej wspólnoty pamięci Powstania Wielkopolskiego”.

W dalszej kolejności Krzysztof Bosak, Wicemarszałek Sejmu odczytał list Szymona Hołowni – Marszałka Sejmu.

Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza reprezentował Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

– Kłaniam się wszystkim tym Wielkopolanom za to, że potrafią pielęgnować tradycję i pamięć. Potraficie nadać tym uroczystościom właściwa rangę, która pokazuje, że uroczystości stają się lekcją patriotyzmu w Warszawie, Poznaniu i całej Wielkopolsce – powiedział Stanisław Wziątek.

Po przemówieniach odbył się uroczysty Apel Pamięci zakończony salwą honorową Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Po Apelu nastąpiło składanie wieńcy i wiązanek kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Marszałek Marek Woźniak wraz z towarzyszącymi mu osobami i Zarządem Województwa jako pierwsi złożyli wieniec od całej Wielkopolski.

Wieńce złożyli również: w Imieniu Prezydenta RP pułkownik Piotr Kosiński z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wicemarszałek Krzysztof Bosak (w imieniu Marszałka RP), senator Waldemar Witkowski (w imieniu Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy – Błońskiej), Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska, Stanisław Wziątek (w imieniu Ministra Obrony Narodowej). Nie mogło zabraknąć również wieńca od Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – współorganizatora tych rocznicowych wydarzeń. W dalszej kolejności wieńce i wiązanki kwiatów składały liczne delegacje przybyłe z całej Wielkopolski na tą uroczystość. Dominowały reprezentacje poszczególnych miast i gmin z terenu Wielkopolski, bardzo licznie wystąpiły grupy młodzieży szkolnej, których szkoły noszą imię Powstańców Wielkopolskich. Również i nasza delegacja dostąpiła tego zaszczytu oraz możliwości dokonania wpisu w księdze pamiątkowej co też uczyniliśmy dokumentując w ten sposób naszą obecność na tych podniosłych uroczystościach. Kórnik był reprezentowany nie tylko przez nasze Koło, była również delegacja Fundacji Zakłady Kórnickie. Każda z delegacji była oficjalnie przedstawiana. W nieoficjalnych rozmowach dało się słyszeć głosy podziwu, że Kórnik wystawił aż dwie delegacje. Po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza udaliśmy się na Wojskowe Powązki by tam przy obelisku upamiętniającym Powstańców Wielkopolskich i Śląskich złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Wyjątkowej atmosfery dodali harcerze z Wielkopolskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego z Poznania, którzy z pochodniami tworzyli szpaler przed mogiłami powstańczymi. Po zakończeniu uroczystości bezpiecznie wróciliśmy do domu.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

Piotr Guzik