W podniosły sposób obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W 105 Rocznicę Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dnia 27 grudnia 2023 r. w uroczystej oprawie liczne delegacje z terenu całej gminy wraz z Władzami Gminy i Samorządu złożyły wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Kórniku. Następnego dnia delegacja naszego Koła TPPW 1918/1919 wraz z liczną grupą delegacji z terenu całej Wielkopolski uczestniczyła w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Zwieńczeniem tych uroczystości był wyjazd naszej delegacji wraz z Burmistrzem Panem Przemysławem Pacholskim w dniu 17 stycznia do Łomnicy.

To właśnie tam w styczniu 1919 r. powstańcy kórniccy ponieśli dotkliwe straty podczas walk o Łomnicę i Strzyżewo.

Dla upamiętnienia ich heroicznej walki, na frontonie szkoły umieszczono tablicę z nazwiskami poległych Powstańców Kórnickich, a szkoła przyjęła imię Powstańców Wielkopolskiech.

Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, uczniowie z Pocztu Sztandarowego przybliżyli zgromadzonym uczniom historię oraz znaczenie Sztandaru w życiu szkoły oraz w formacjach wojskowych. Pani Dyrektor Jolanta Bezdel w krótkich słowach mówiła o znaczeniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Następnie przy dźwiękach werbla złożono wiązanki kwiatów i znicze pod tablicą z nazwiskami poległych. Wiązanki zostały złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, Kórnickie Koło TPPW 1918/1919, uczniów szkoły (klasy 1 – 3) oraz Panią Sołtys w imieniu lokalnej społeczności.

Po uroczystościach zostaliśmy serdecznie przyjęci przez Dyrekcję Szkoły oraz Pana Burmistrza i Sekretarza Gminy Zbąszyń. Żegnając się podziękowaliśmy Dyrekcji Szkoły oraz przedstawicielom Gminy za doniosłą oprawę uroczystości i przemiłe przyjęcie.

Piotr Guzik