Pierwsze obchody „Narodowego Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego” w Kórniku i Lusowie z udziałem delegacji Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (KBBK).

Dzień 27 grudnia 2021 r. po raz pierwszy w Polsce świętowano „Narodowe Święto Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”. Po 103 latach od wybuchu Powstania, dzień ten wyróżniono w kalendarzu. Dla Kórnika i Bnina jest to wyjątkowa rocznica, gdyż 27 grudnia 1918 r. z Kórnika do Poznania pod wodzą Jarosława Mariana Trawińskiego wyruszyła Kompania Kórnicka, i jako pierwsza siła zbrojna stanęła w obronie Bazaru, w którym zatrzymał się Ignacy Jan Paderewski. Kórniczanie jeszcze tej samej nocy zdobyli Pocztę, budynek Policji, opanowali Zamek. Na dworcu kolejowym rozbroili batalion wojska przybywający z Gniezna; skonfiskowali jego broń i kasę batalionową. Toczyli walki z Niemcami na Garbarach. Swój pobyt zakończyli 29 grudnia i wieczorem w glorii zwycięstwa, żegnani przez Ignacego Paderewskiego wrócili do Kórnika. Tak wybuchła i zaczęła się wojna o wyzwolenie Wielkopolski, nazywana Powstaniem Wielkopolskim.

Uroczyste obchody Święta w Kórniku rozpoczęto Mszą świętą w Kolegiacie Kórnickiej koncelebrowanej przez ks. prof. Tomasza Nawracała i proboszcza ks. Grzegorza Zbączyniaka. Przy ołtarzu ustawiły się liczne poczty sztandarowe. Ks. prof. T. Nawracała w homilii przypomniał znane fakty historyczne związane z Powstaniem. Wspomniał również o roli księży i kościoła który wspierał czynnie i finansowo odradzającą się Polskę. Wspomniał o ogromnych sumach kościelnych wypłaconych z Banku w Berlinie przez ks. Stanisława Adamskiego i przekazanych do kasy państwowej w Warszawie oraz później na budowę Gdyni, .

Po Mszy św. liczne delegacje, w tym Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe, przemaszerowały pod Pomnik Powstańców Kórnickich na Pl. Powstańców Wielkopolskich. Tam wysłuchano przemówienia wice Burmistrza Bronisława Dominiaka, który precyzyjnie omówił kalendarium powstańcze Kórnika, złożono kwiaty i odśpiewano „Rotę”.

Dnia 29 grudnia, na zaproszenie Towarzystwa Pamięci Gen Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, delegacja KBBK udała się do Lusowa. Po Mszy św. koncelebrowanej przez ks. kan. Ignacego Karge z udziałem delegacji sztandarowej 17. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Zmechanizowanych, wicemarszałka Wojciecha Jankowskiego, wicewojewody Anety Niestrawskiej, członka zarządu starostwa Antoniego Kalisza, delegacji 12 Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wielu lokalnych stowarzyszeń i organizacji społecznych. Po Mszy św. z Kościoła pw. Św. Jadwigi i św. Jakuba udano się na cmentarz na grób Gen Józefa Dowbór Muśnickiego. Po licznych przemówieniach delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. Bractwo Kurkowe z Tarnowa Podgórnego oddało salwę honorową. Spotkanie w Lusowie było okazją do odwiedzenia niepowtarzanego Muzeum Powstańców Wielkopolskich. Tutaj można zobaczyć liczne unikalne pamiątki po Generale Józefie Dowbor Muśnickim genialnym dowódcy Powstania Wielkopolskiego, który mieszkał w Lusowie w latach 1919-1937.