Dnia 27 listopada 2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej panującą pandemią Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kórniku, nie bez komplikacji spowodowanej kolejnymi kwarantannami, w sali Kórnickiego Centrum Sportu i Rekreacji (KCSiR) „OAZA’ zorganizowało dziesiąty przegląd. Do Kórnika przybyła 3 osobowa delegacja z Łomnicy: Jolanta Bezdel dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Chrośnicy, Bożena Kwaśniuch – sołtys wsi Łomnica i Katarzyna Szulc – córka powstańca wielkopolskiego, poetka. Sala „OAZY” zapełniła się młodzieżą, rodzicami i gośćmi do ostatniego miejsca. Zebrało się około 300 osób.

Dziesiąty Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych rozpoczęto recytacją Kazimiery Szulc z Łomnicy Jej wiersza „O mojej Łomnicy”.

Dorota Przybylska prezes Koła TPPW powitała zebranych. Przedstawiła rolę Powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu niepodległości w roku 1918/1919. Wśród zaproszonych gości byli: Jerzy Lechnerowski – radny Sejmiku Wielkopolskiego, Bronisław Dominiak – wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Adam Lewandowski – przewodniczący Rady Gminy w Kórniku, Magda Matelska-Bogajczyk – kierownik Wydziału Promocji Gminy, dr Zbigniew Kalisz – członek Zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie”, ks. Grzegorz Zbączyniak – proboszcz Parafii Kórnickiej, Piotr Stachecki – prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Nr. 1 w Poznaniu, delegatka Koła TPPW z Kleszczewa, delegacja Koła TPPWielk ze Środy – Maria Mielcarzewicz i Mieczysław Szymanowski, Wojciech Kiełbasiewicz – dyrektor KCSiR „OAZA”, Wojciech Koterba – kustosz Izby Pamiątek Regionalnych im. gen Taczaka w Mieszkowie, Marek Baranowski – prezes Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. ks. Szczepana Janasika, rodziny powstańcze, radni Rady Gminy w Kórniku, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie, członkowie i sympatycy Koła TPPW w Kórniku.

Bronisław Dominiak w imieniu burmistrza wręczył kolejne Kórnickie Krzyże Powstańcze. Pamiątkowe krzyże przyznano: Tadeuszowi Raukowi za powstańca Piotra Rauka, Pawłowi Szycowi za powstańca Seweryna Kociałkowskiego. Markowi Kaczmarkowi wręczono legitymację członkowską Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Dalsze prowadzenie przeglądu przejęła Lidia Jakubowska. Przy każdej wykonywanej pieśni omawiała historię powstania, autorów słów i muzyki. Na scenie pojawiły się zespoły przygotowane przez nauczycieli reprezentujące następujące szkoły: Zespół wokalny „Allegro” ze SP Szczodrzykowo im. Jana Pawła II pod kierunkiem Lidii Jarmuszkiewicz wykonał utwór „Pierwsza kadrowa” i „Uwierz Polsko”, Zespół SP Radzewo im. Jana Wójkiewicza – pod kierunkiem Jadwigi Niemier wykonał pieśń „Hej dziewczynki posłuchajcie” i „Przybyli ułani pod okienko”. Zespół wokalny z Zespołu Szkół w Kórniku, pod kierunkiem Lidii Jarmuszkiewicz, zaprezentował pieśń „A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć”. Chór „Viva La Musica” ze SP nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego pod kierunkiem Lidii Jakubowskiej wykonał utwory „Piechota” i „Legiony”.

Występy chórów przygotowano na wysokim poziomie. Pomysł organizowania przeglądów pieśni powstańczych ma na celu zainteresowanie tematem powstańczym rzesze młodzieży szkolnej. Poprzez pieśni rośnie zaangażowanie w naukę historii o Powstaniu Wielkopolskim. Pieśni i poezja są elementem wychowania patriotycznego prowadzonego w kórnickich szkołach.

Zainteresowanie tematem Powstania Wielkopolskiego w Kórniku-Bninie jest znaczne a udział Kompanii Kórnickiej w pierwszych godzinach akcji powstańczej, 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu znamy z relacji Sylwestra Gawrycha i dr Stanisława Celichowskiego (opublikowane w 2019 r. w Kórniczaninie). Pamięć o Kompanii Kórnickiej, „pierwszej polskiej wojskowej formacji w Wielkopolsce” jak napisał dr Stanisław Celichowski jest w Kórniku szczególnie pielęgnowana. Sylwester Gawrych, w swoich wspomnieniach, jako jej współorganizator, pisze, że powstała ona 15 listopada 1918 r. w „Domu Przemysłowym”. Pierwszy jej szereg stanął tego dnia o godzinie 10-tej wieczorem. Po wielu latach Sylwester Gawrych doczekał się pełnej biografii. Pierwszym dowódcą Kompanii Kórnickiej był Marian Jarosław Trawiński. Obaj powstańcy długo czekali na swoje biografie które opublikowano w X Tomie Biografii Powstańców Wlkp. Wspomnieć tutaj należy o planach umieszczenia tablicy upamiętniającej te wydarzenia na budynku przy Pl. Niepodległości nr. 7. Uzupełnić należy listę poległych na pomniku na cmentarzu w Bninie o nazwisko zapomnianego Stanisława Osińskiego poległego 17 stycznia 1919 r. pod Łomnicą.

Statuetka Pomnika Powstańców Wielkopolskich.

Wszystkim Szkołom Gminy Kórnik oraz KCSiR „OAZA” wręczono statuetki Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Kórniku. Na koniec nagrodzono nauczycieli i uczniów uczestników przeglądu. Delegacja z Łomnicy przekazała organizatorom kalendarz na 2022 r. wydany z okazji 60.lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Łomnicy ze zdjęciem z jubileuszu 60.lecia święceń kapłańskich ks. Leona Łodzińskiego (1929-2015) urodzonego w Łomnicy. Fundatorem kalendarza jest Koło Polskiego Związku Łowieckiego „Żubr” w Poznaniu.

Delegacja uczniów Zespołu Szkół w Kórniku otrzymała wiązankę kwiatów, aby złożyć ją i zapalić znicze na grobach powstańców wielkopolskich na kórnickim i bnińskim cmentarzu. Oprawę muzyczną przeglądu zapewniła firma „Go Events”, a prezentacje fotograficzne przygotował Marcin Nowak, członek zarządu Koła TPPW w Kórniku.

Uroczystość zakończono podniośle wykonaną „Rotą” Marii Konopnickiej w wykonaniu chóru „Viva La Musica” ze SP nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego pod kierunkiem Lidii Jakubowskiej.

Dorota Przybylska – prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kórniku zaapelowała do zebranych uczestników Przeglądu, aby 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczcić wywieszeniem flag oraz udziałem w święcie państwowym 27 grudnia – Narodowym Dniu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.