Zarząd Koła TPPW w Kórniku zwraca się z prośbą do wszystkich członków Koła o przedstawienie propozycji do planu pracy na rok 2022.

Sytuacja pandemiczna nie pozwala na zorganizowanie zebrania sprawozdawczego za miniony rok w pełnym jego zakresie (jak odbywało się to w poprzednich latach). W związku z powyższym Zarząd przyjmie plan pracy z uwzględnieniem wniesionych propozycji w formie uchwały na swoim posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r.

Propozycje do planu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej (e-mail) naszego Koła: kornik@tppw.pl lub bezpośrednio do członków Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022.